ÁNGELA CHICA Jaén
GEN MARTÍNEZ Vitoria
PALOMA OTERO A Coruña
CHANEL TERRERO Cuba
Inglés alto
REBECA PLAZA
FABIA CASTRO
GOIZE BLANCO Bilbao
LENA BAYÓN
Inglés alto
IRIS LEZCANO Valencia
Inglés alto
PILAR CAMARASA Valencia
VERÓNICA ESPIGA
LAURA RÍO Málaga
ADRIANA VAQUERO
LETICIA TORRES
IRENE ANULA
CRISTINA SORIA
ÚRSULA GUTIÉRREZ Córdoba
NATALIA RUIZ
Inglés alto
ALMUDENA LEÓN
Inglés alto
ESTHER CUSPINERA Barcelona
SILVIA NIEVA
TUSTI DE LAS HERAS Granada
PAT AGUILÓ Mallorca
Inglés alto
CARMELA LLORET Valencia
Inglés alto
MARINA SKELL Argentina
ROSA CARRERAS
MARJORIE GLANTZ Usa
Inglés nativo
Show More

(+34) 608 77 08 44​​

analopezactores@gmail.com
 

Ana López - Actores y Actrices
Agente artístico de actores y actrices nacionales e internacionales.

Madrid - España.

 

Ochocreativos

w w w . a n a l o p e z a c t o r e s . c o m  |  C o p y r i g h t   ©   2 0 1 3   |   T o d o s   l o s   d e r e c h o s   r e s e r v a d o s